Brand Image, czyli rynkowy wizerunek firmy

Wizerunek rynkowy to wyobrażenia, jakie konsumenci mają o produkcie w ogólności, oparte głównie na ich doświadczeniach z produktem i tym, co mówią o nim ich znajomi. Wizerunek marki to zestaw uczuć, przekonań i innych cech, które ludzie kojarzą z marką.

Czym jest brand image

Jest to to, co przychodzi na myśl, gdy widzi się lub słyszy nazwę, lub symbol marki. Dla firm ważne jest zarządzanie wizerunkiem marki. Może to pomóc zbudować pozytywną reputację i napędzić sprzedaż. Brand image to to, co się widzi, dotyka i czuje. To doświadczenie związane z używaniem lub kupowaniem produktu, a także skojarzenia, jakie wiąże się z daną marką. Różnica między wizerunkiem marki a wizerunkiem rynku polega na tym, że wizerunek marki obejmuje to, co konsumenci wiedzą o konkretnej linii produktów lub firmie, natomiast wizerunek rynku obejmuje wszystkie produkty danego producenta. Wizerunek marki często opiera się na tym, jak produkt jest postrzegany przez konsumentów. Marka może mieć pozytywny lub negatywny wizerunek, w zależności od tego, jak postrzegają ją klienci. Wszyscy są pod wpływem wizerunku marki, który firmy starają się stworzyć dla swoich produktów i usług.

Specjalizacje brand image

Często uważa się, że wizerunek marki jest bezpośrednim odzwierciedleniem wizerunku rynkowego. Istnieje jednak różnica między nimi. Wizerunek rynkowy odnosi się do wyobrażeń, jakie konsumenci mają na temat marki w ogóle, a nie tylko ich doświadczeń z nią. Wizerunek marki jest tym, co firma chce, aby konsumenci myśleli o jej produktach. Jest on odzwierciedleniem osobowości marki, która może być komunikowana za pomocą kilku kanałów. Identyfikacja wizualna produktów i usług firmy. Obejmuje ona logo, kolory, czcionki i inne elementy projektowe, które są wykorzystywane w kampaniach reklamowych lub na opakowaniach.

Powiązania brand image

Ton głosu używany w materiałach marketingowych. Marka może mieć pozytywny lub negatywny wizerunek, w zależności od tego, jak postrzegają ją klienci. Na każdego człowieka wpływa wizerunek marki, który firmy starają się stworzyć dla swoich produktów i usług. Idea wizerunku marki jest często mylona z lojalnością wobec marki i reputacją firmy, ponieważ wszystkie one odgrywają rolę w określaniu, jak udany będzie produkt firmy na rynku. Chociaż te trzy pojęcia są powiązane, nie są tym samym.