Jak często należy wykonywać przegląd hydrantów w Warszawie?

Jak często należy wykonywać przegląd hydrantów w Warszawie?

Jak często należy wykonywać przegląd hydrantów w Warszawie?

Przegląd hydrantów w Warszawie: terminy, zasady, uwagi

W Warszawie przeglądy hydrantów muszą być wykonywane regularnie, żeby jak najlepiej zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom stolicy. Przegląd hydrantów w Warszawie obejmuje okres od jednego do dwóch lat w zależności od rodzaju hydrantu. Regularne pomiary ważnych parametrów umożliwiają wykrycie ewentualnych awarii hydrantu, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo innych użytkowników.

Dodatkowo, tego typu pomiary powinny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać generatory mgły wody i instalacje użytkowania wody lub instalacje wodno-gaśnicze. Częstotliwość przeglądów w Warszawie jest determinowana rodzajem hydrantu (zamknięty, wyrzutowy lub ogrodowy).

Rodzaj hydrantu Częstotliwość przeglądów
Zamknięty Co 1 rok
Wyrzutowy Co 2 lata
Ogrodowy Co 1 rok

Przeglądy hydrantów są istotnym elementem każdego systemu zabezpieczenia pożarowego, dlatego zaleca się, aby właściwa częstotliwość przeglądów była w ciągły sposób monitorowana i uaktualniana, zgodnie z zaleceniami. Przeglądy najlepiej jest wykonywać w sezonie letnim, gdyż wówczas minimalizuje się ryzyko awarii związanych z występowaniem wyższych temperatur.

Przeglądy hydrantów w Warszawie – kiedy ich dokonać?

Przegląd hydrantów w Warszawie jest niezbędny, aby zapewnić ich bezpieczne użytkowanie. Wszystko w ramach dbania o bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz rozwój instalacji hydrantowej. Przegląd powinien być wykonywany okresowo, w zależności od modelu hydrantu, dla hydrantów niewielkich co najmniej raz na 5 lat, a dla hydrantów o dużym przepływie co najmniej raz na 2 lata. Właściwymi uprawnieniami do wykonania przeglądu są gvanci z Gminy m.st. Warszawa. Oto ich lista:

1 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
2 Dyrektor Regionalnej Stacji Kontroli Technicznej w Warszawie i
3 Specjalista Sanitarno-Higieniczny w Warszawie

Jakich czynności należy wykonać w ramach przeglądu?

W ramach przeglądu hydrantów należy dokonać: sprawdzenia stanu technicznego, badania szczelności elementów instalacji hydrantowej, jakości wody oraz odporność na korozję. Ponadto, tuż przed użyciem hydrantu, właściciel powinien dokonać oględzin hydrantu, a także wykonać próbę bicia strefową i ogólną, aby upewnić się co do jego sprawności. Właściwe przeglądy hydrantów są niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa i sprawności instalacji, a także szybkiego użycia hydrantu w razie potrzeby.

W jakim tempie należy wykonywać okresowy przegląd hydrantów w Warszawie?

Prawidłowy, okresowy przegląd hydrantów w Warszawie jest niezwykle ważny.

Według przepisów okresowy przegląd hydrantów w Warszawie powinien być wykonywany co najmniej raz w roku lub co dwa lata, w zależności od przeznaczenia hydrantu:

Rodzaj hydrantu Okres kontroli
Hydrant wewnętrzny zgodny z PN-EN 14339 min. raz na rok
Hydrant zewnętrzny zgodny z PN-EN 14384  min. raz na 2 lata

Zgodnie z technologią bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wypływającymi z niej wymogami, porządne hydranty zewnętrzne muszą być regularnie sprawdzane i konserwowane. Powinny być utrzymywane w gotowości do użycia w różnych okolicznościach.

Zaleca się też, aby prawidłowy przegląd hydrantów wykonywały odpowiednio wyszkolone i usatysfakcjonowane grupą przeglądową odpowiednio wyposażone w potrzebne narzędzia. Powinny one spełniać wszystkie normy wymagane przez obowiązujące przepisy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak często należy wykonywać przegląd hydrantów w Warszawie, to koniecznie kliknij w link, który będzie znajdować się ze artykule: https://unax.pl/oferta/przeglad-hydrantow-warszawa/.