Inwestorstwo zastępcze pomaga inwestorom

Wielu właścicieli firm ma trudności z lokowaniem inwestycji w nowe przedsięwzięcie biznesowe. Dzieje się tak z różnych powodów, m.in. z powodu problemów z zaufaniem, strachu przed utratą pieniędzy czy niedostrzegania potencjału przedsięwzięcia. W takim przypadku przedsiębiorca może zastąpić pierwotnego inwestora innym inwestorem. Jest to pożądana usługa, ponieważ pozwala firmie zaakceptować inwestycję, której w innym przypadku nie byłaby w stanie. W niektórych przypadkach pierwotny inwestor może nie chcieć w tym czasie lokować swojej inwestycji w firmie. Sytuacje te stwarzają zapotrzebowanie na inwestora zastępczego.

Inwestorstwo zastępcze pełni osoba, która przyjmuje rolę pierwotnego inwestora

Gdy pierwotny inwestor nie może w pełni monitorować swojej inwestycji to jego funkcję pełni inwestorstwo zastępcze. Inwestorstwo zastępcze może mieć zaufany przyjaciel lub krewny, powiernik bankowy lub sam pierwotny inwestor. Chociaż inwestor zastępczy może chronić pierwotnego inwestora, monitorując jego inwestycję, musi również mieć wiedzę i bezstronność. Chociaż niektórzy inwestorzy mogą nie być w stanie monitorować swoich inwestycji, zawsze mogą znaleźć innego inwestora zastępczego, który przejmie ich rolę. Inwestor nie może monitorować swojej inwestycji. Dzieje się tak najczęściej, gdy pierwotny inwestor nie jest w stanie zwrócić bacznej uwagi na swoje inwestycje. Dzieje się tak, ponieważ większości ludzi trudno jest skupić się na zarządzaniu swoimi inwestycjami, gdy są zajęci innymi sprawami. Na przykład niektórzy ludzie są zajęci pracą przez cały dzień i nie mogą poświęcić wystarczająco dużo czasu na swoje inwestycje. Inni często podróżują i nie mogą sprawdzić swoich inwestycji, gdy są poza domem. Tak czy inaczej, gdy ktoś nie jest w stanie monitorować swoich inwestycji, musi wkroczyć inwestor zastępczy.

Alternatywnie, inwestorstwo zastępcze może być powiernik bankowy

Bank też może mieć inwestorstwo zastępcze. Bank, któremu powierzono zarządzanie inwestycjami dla pierwotnego inwestora. W takim przypadku powiernik bankowy może zostać poproszony o monitorowanie inwestycji za zryczałtowaną opłatą lub prowizją w zależności od tego, jak dobrze sobie radzą. W ten sposób banki zyskują na ochronie aktywów pierwotnych inwestorów, pobierając za to opłatę. Podczas gdy inwestorstwo zastępcze może chronić pierwotnego inwestora, monitorując jego inwestycje, muszą również mieć wiedzę i bezstronność. Jeśli inwestor zastępczy nie wie wystarczająco dużo o inwestowaniu i nie czyta wystarczająco dokładnie sprawozdań finansowych, może zarobić więcej pieniędzy niż stracić. Dużo pieniędzy przeznacza się na szkolenie i płacenie ekspertom, którzy wiedzą, jak inwestować, abyś nie stracił wszystkiego, jeśli nie wiesz, co robisz.