Na czym polega inwestorstwo zastępcze?

Zaufany inwestor zastępczy może kosztować więcej niż pierwotny inwestor. Inwestorstwo zastępcze jest to sytuacja, w której pierwotny inwestor zapewnia finansowanie, aby pomóc w rozwoju firmy i zapewnić możliwości przyszłego wzrostu i rentowności. Inwestor zastępczy zapewnia jedynie środki na krótkoterminowy wzrost, ale nie pomaga w długoterminowym planowaniu czy ustalaniu celów wzrostu. Przyniosą one krótkoterminowy wzrost, ale nie będą odgrywać aktywnej roli w ustalaniu długoterminowych planów i celów. Może to spowodować problemy w przyszłości, jeśli długoterminowe plany i cele nie będą zgodne z ich oczekiwaniami.

Inwestor zastępczy to ktoś, kto chce inwestować w imieniu inwestora pierwotnego

Inwestor zastępczy może chcieć zainwestować w nowy biznes, ale pierwotny inwestor może tego nie robić. Mogą chcieć zainwestować własne pieniądze w biznes, ale nie ufać dotychczasowym inwestorom w biznesie, że to zrobią. Inwestorstwo zastępcze może też nie chcieć inwestować własnych pieniędzy w biznes, jeśli uważają, że nie mają w tej chwili wystarczającego kapitału. Mogą być jednak skłonni do inwestycji, jeśli będą mogli uzyskać odpowiedni zwrot z tej inwestycji, a także z innych inwestycji. Na przykład możesz zdecydować się na zainwestowanie kapitału, podczas gdy inni zapewniają wizję, pomysły i ciężką pracę potrzebną do osiągnięcia sukcesu i ostatecznie, z czasem, zyskać potencjał przyszłych możliwości zysku poprzez wykup akcji i kolejne możliwości wzrostu stworzone przez innych inwestorów i pracowników, którzy ciężko pracują. Zyski gwałtownie spadły w początkowych latach rozwoju start-upu lub młodej firmy, plan ekspansji został już ustalony, niższy dział jest w zasięgu wzroku, więc jest realizowany z wielką determinacją, prawie wszyscy pracownicy czują, że wreszcie są na szczycie i czują się lepiej niż wcześniej.

Inwestorstwo zastępcze posiada wsparcie finansowe

Ogólnie rzecz biorąc, posiadanie wsparcia finansowego może być pomocne, ale posiadanie zaufanego inwestora może być problematyczne, ponieważ może on nie w pełni rozumieć, jak działa inwestycja i co trzeba zrobić, aby odniosła sukces. Muszą wiedzieć, żeby się nie wtrącać i nadal mieć pełne zrozumienie, czego potrzebują osobiście i zawodowo, np. odpowiedniego planowania i zarządzania, żeby ich inwestycja zakończyła się sukcesem, żeby mieć niezbędny wkład osobisty i zawodowy, ile czasu i wysiłku trzeba włożyć. Muszą wiedzieć, ile pieniędzy muszą zainwestować, muszą wiedzieć, ile pieniędzy potrzeba, aby każda inwestycja zakończyła się sukcesem, ponieważ będzie to wymagało pewnego wysiłku z ich strony.