Jak bezpiecznie i skutecznie wykonać rozbiórkę konstrukcji stalowych?

Jak bezpiecznie i skutecznie wykonać rozbiórkę konstrukcji stalowych?

Jak bezpiecznie i skutecznie wykonać rozbiórkę konstrukcji stalowych?

Kroki pozwalające osiągnąć właściwe rezultaty wykonywania rozbiórki

Rozbiórka konstrukcji stalowych jest szczególnie niebezpieczna i skomplikowana, dlatego należy ją wykonać w sposób staranny, z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i bhp. Aby wykonać tą pracę jak najdokładniej, należy przejść się następującymi krokami:

  • Pierwszym krokiem jest przygotowanie przestrzeni wokół konstrukcji stalowych – należy zabezpieczyć teren i upewnić się, że dostęp do konstrukcji jest wystarczający.
  • Kolejnym krokiem jest określenie wszystkich bezpieczeństwa i procedur związanych z rozbiórką. Do tego celu należy skonsultować się z ekspertami lub odwołać się do norm przemysłowych, które określają odpowiednie wymagania.
  • Kolejnym krokiem jest ocena wytrzymałości konstrukcji i przeprowadzenie testów sprawdzających jej wytrzymałość pod wpływem obciążeń, których będzie podlegać podczas procesu rozbiórki.
  • Następnie należy wybrać odpowiednie narzędzia do wykonania rozbiórki. Najczęściej stosuje się do tego celu młoty pneumatyczne, piły łańcuchowe oraz wyciągi hydrauliczne. Przed rozpoczęciem czynności należy je wszystkie regularnie serwisować i kontrolować.
  • Przed samą rozbiórką należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji i sprawdzić, czy istnieje możliwość demontażu poszczególnych elementów.
  • Kolejnym krokiem jest upewnienie się, że wszelkie materiały i narzędzia są dostępne i gotowe do wykorzystania.

Konieczne jest również, by wszyscy pracownicy zaangażowani w proces rozbiórki posiadali adekwatne szkolenia BHP i bezpieczną odzież oraz środki ochrony indywidualnej. Pracując przy konstrukcjach stalowych, należy przestrzegać wszystkich wymogów pozwalających osiągnąć właściwe i bezpieczne rezultaty pracy.

Rozbiórka konstrukcji stalowych: jak pracować bezpiecznie i skutecznie?

Kwestia bezpieczeństwa i profesjonalizmu prac rozbiórkowych

Bezpieczeństwo i skuteczność prac związanych z rozbiórką konstrukcji stalowych muszą być w pierwszym rzędzie. Dlatego tak ważnym jest, aby zatrudnić profesjonalną firmę budowlaną, posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętności potrzebne do wykonania zadania.

Konstrukcje stalowe najczęściej wymagają specjalistycznego sprzętu i wiedzy. Natomiast do wykonania prac przy rozbiórce takich konstrukcji należy wykorzystać profesjonalny sprzęt, w szczególności elektronarzędzia, spalinowy sprzęt rozbiórkowy oraz poduszkowce – służące do wyciskania ścian zewnętrznych ołowianych lub żelaznych.

Najczęstszymi czynnościami towarzyszącymi procesowi rozbiórki konstrukcji stalowych są:

  • demontaż wszystkich elementów konstrukcji,
  • zeskanowanie i oznaczenie materiałów,
  • załadunek składników metalowych do pojazdów transportowych,
  • warkołaki i wyważanie struktur.

Wykwalifikowana załoga osobowa musi wiedzieć, gdzie ustawić podpory i rozłożyć linki dźwigowe oraz w jaki sposób rozpocząć cały proces rozbiórki, i w jaki sposób przeprowadzić prace zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Kryterium Wymagania
Przygotowanie Należy dokonać ogólnej oceny i przygotować plan działania.
Demontaż elementów Demontaż elementów wykonywany jest zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i trwa tak długo, aż cała konstrukcja zostanie zdemontowana.

Przed rozpoczęciem prac należy dokonać starannego audytu docelowej struktury, by wszystkie elementy były jasno oznaczone i czytelne. Po odpowiednim przygotowaniu następuje proces sekwencyjnego demontażu konstrukcji (załadowanie, zdemontowanie i zurażenie elementów konstrukcji). Kontrola jakości odgrywa ważną rolę, gdyż pozwala na zapewnienie, że demontaż i odbiór konstrukcji przebiegną w skuteczny i bezpieczny sposób.

Przeprowadzanie bezpiecznego i skutecznego rozbiórki konstrukcji stalowych

Przygotowania

Ważnym krokiem przed przystąpieniem do rozbiórki jest gruntowne przygotowanie. Zacząć należy od przeprowadzenia dokładnej inspekcji stanu budynku w celu upewnienia się, czy istniejące konstrukcje stalowe są wystarczająco mocne, aby mogły zostać rozebrane w sposób bezpieczny i efektywny. Przed rozpoczęciem prac należy to zweryfikować przez dokonanie szczegółowej oceny technicznej oraz określenie stanu stabilności łączników i połączeń. Kolejno przeprowadzić należy szczegółowy audyt zdrowia i bezpieczeństwa, w którym identyfikowane są potencjalne obszary i potencjalne zagrożenia. W zależności od skali projektu, należy wyznaczyć specjalistę od spraw zdrowia i bezpieczeństwa i/lub doradcę.

Wybór i stosowanie odpowiednich technik

Ważną rzeczą przy rozbiórce konstrukcji stalowych jest dokonanie świadomego wyboru najodpowiedniejszych technik i narzędzi dla określonego projektu. Mogą być one wykorzystywane do cięcia, ścinania, wiercenia i wybijania – zależy od rodzaju rusztowania i innych elementów konstrukcji. Wybierając narzędzia, trzeba brać pod uwagę czas i koszt rozbiórki. Przykładowo, korzystanie z mniejszych narzędzi i metod, takich jak ścinanie i wybijanie, może być efektywne i wygodne w niewielkich przeprojektowanych obiektach. Większe projekty mogą wiązać się z koniecznością stosowania większych narzędzi, takich jak frezy, widły i podnośniki.

Tabelaryczny opis wybranych narzędzi

Narzędzie Cena Czas wykonania
Ścinarka do 1000$ Krótki
Piła ręczna Do 50$ Średni
Podnośnik Powyżej 1000$ Długi

Po zakończeniu przygotowań można przejść do etapu rozbiórki. Należy stale monitorować pracowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wykrycia potencjalnych zagrożeń. W przypadku istniejących konstrukcji i metod cięcia lub ściągania używaj tylko sprawdzonych, zatwierdzonych specjalnie narzędzi i dodatków – obowiązuje tu zasada, że bezpieczeństwo jest priorytetem. Aby zapewnić jak największy poziom bezpieczeństwa pracy na całym projekcie, należy stosować się do zasad bezpieczeństwa przemysłowej (PN-EN 1317-3: 2007) oraz stworzyć plan bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak bezpiecznie i skutecznie wykonać rozbiórkę konstrukcji stalowych, kliknij w ten link: https://www.stalzlom.pl/rozbiorki-i-wyburzenia/.