Najlepszy brief dla firmy

Najlepszy brief dla firmy

Brief jest rdzeniem projektu. Będzie zawierał wszystkie ważne informacje, od klienta i celu, do odbiorców i ich potrzeb behawioralnych. Dobry brief prowadzi do lepszego projektu, ostatecznie oszczędzając czas i pieniądze firmy.

Elementy briefu

Brief powinien być jasny i zwięzły. Powinien zawierać następujące elementy:

-Docelowa grupa odbiorców (dane demograficzne i psychograficzne)

-Cele biznesowe (jaki jest cel tego projektu?)

-Strategia marki (co klient chce przekazać poprzez ten projekt?) Najlepszym sposobem na napisanie dobrego briefu jest najpierw zdefiniowanie, co sprawia, że brief jest dobry. Podstawowe elementy, które muszą znaleźć się w każdym briefie projektowym:

-Cel biznesowy klienta i jego cele.

-Demografia i psychografia grupy docelowej oraz jej potrzeby behawioralne. Brief jest kamieniem węgielnym każdego projektu. Stanowi podstawę dla produktu końcowego, ale jest również tym, co prowadzi przez każdy krok po drodze.

Dlaczego brief jest ważny

Brief jest często pomijany lub nie jest uważany za wystarczająco ważny, ale może uczynić projekt lub złamać go i zaoszczędzić firmom czas i pieniądze w dłuższej perspektywie. Brief powinien być jasny i zwięzły, ale także wciągający i przekonujący. Musi przyciągnąć uwagę czytelnika i sprawić, że będzie chciał podjąć działanie. Musi być na tyle krótki, aby można było go przeczytać za jednym posiedzeniem (nie więcej niż dwie strony), ale na tyle długi, aby nie sprawiał wrażenia, że jest tylko dodatkiem lub przypisem na końcu projektu. Brief powinien również zawierać wystarczająco dużo informacji, aby dać czytelnikowi jasne wyobrażenie o tym, czego się oczekuje, ale nie na tyle dużo, aby stało się to przytłaczające. Powinien być zwięzły i jasny, ale na tyle wciągający, by wciągnąć czytelnika. Pisząc swój własny brief, pomyśl o tym, czego byś chciał, gdybyś został zatrudniony jako freelancer lub konsultant.

Jasny przekaz w briefie

Ważne jest, aby klient zrozumiał, co masz na myśli, więc jeśli są jakieś wątpliwości co do słowa lub frazy, to należy je usunąć lub wyjaśnić. W briefie należy jasno określić, co dokładnie zostanie dostarczone w zakresie treści, projektu i funkcjonalności. Brief powinien być narzędziem, które można wykorzystać jako zarys projektu, a często pomocne jest zawarcie w nim osi czasu, kiedy pewne produkty będą oczekiwane przez. Powinien również zawierać wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być potrzebne firmie do wykonania zadań (np. informacje kontaktowe do innych działów).